A XVI.kerületi Müller György Általános Iskola március 30-án és 31-én nyílt napot tart.

Az eltelt húsz év alatt a Müller György Óvoda és Iskola sokat változott, egy valami azonban nem változott: Isten, a szerető és gondviselő Atya és a gyermekek szeretete iránti elkötelezettsége.

Az Újszász utca 47/A szám alatt található régi épületről talán sokan azok sem tudják, hogy egy óvodát és iskolát rejt magában, akik naponta járnak el előtte. Pedig ott van, és köszöni szépen, jól van immár több, mint 20 esztendeje. Az óvoda és általános iskola 1996-ban kezdte el működését és a mai napig tárt karokkal várja a beiratkozó gyermekeket.

Az elért eredményeikről, az iskola helyzetéről és az iskolát érintő terveikről kérdeztük Bernáth Sándor igazgatót.

- Az egyházi iskolák száma 2010 és 2015 között nagyjából megduplázódott, sok szülő keres gyermekének nem állami fenntartású óvodát, iskolát. A Müller György Óvoda és Iskola is egyházi fenntartás alatt üzemel. Ön szerint miért választják az Önök iskoláját a szülők?

Ennek nem csupán szubjektív okai vannak, mint például az oktatás minősége, vagy a kiscsoportos oktatás, hanem nagyon fontos az intézményben uralkodó légkör, az, hogy az intézmény mennyire elkötelezett, gyermekközpontú, személyre szabott.

A Müller György Iskola nem felekezeti iskola, kezdettől az alapvető keresztény, bibliai értékrendre épülő oktatás és nevelés határozza meg arculatunkat. Bármilyen háttérből, bárkit szívesen látunk, a gyermekeknek nem kötelező és nem elvárt a templomba járás, istentiszteleteken való részvétel, vagy egyéb vallásos cselekedet. A hittan órákon a Bibliával való megismerkedés tanórai keretei között, lehetőséget teremtünk a gyerekeknek Isten személyes megtapasztalására. Célunk továbbá, hogy egy egészséges bibliai értékrendet közvetítsünk számukra, ezzel fejlesztve erkölcsi érzéküket.

- Az eltelt bő húsz évre visszatekintve, - amióta az intézmény élén áll -mire a legbüszkébb, amit a tantestülettel elértek?

Az eltelt évek során nagyon jól működő és gyakorlatias együttműködés alakult ki a tantestület és a gyermekek, valamint a szülők között. Ezen együttműködés nélkül lehetetlen lett volna sikereket elérni. A legbüszkébb azonban mégis azokra a mások számára talán apróságnak tűnő dolgokra vagyok, amelyeket az egyes gyermekeknek sikerült elérniük a mi segítségünkkel.

- Itt a sajátos nevelési igényű gyermekekre gondol, az ő felzárkóztatásukban elért eredményekre?

Többek között, igen. Tudatos tervezéssel megvalósítható és sikeres lehet az integrált oktatás. A mi intézményünk nem csupán integrált, hanem inkluzív szemlélettel fogadja be a sajátos nevelési igényű gyermekeket. A nehézségek leküzdéséért a jó problémamegoldó- és konfliktuskezelő képességgel rendelkező, végletekig toleráns munkatársaim vállvetve dolgoznak. Tudjuk, hogy minden gyermek egyéniség, sajátos és megismételhetetlen. Minden gyermekre igaz azonban, hogy sikerélményhez kell juttatni őket, így a tanuláshoz való viszonyuk gyökeresen megváltozik. Ebben a hivatásban a legnagyszerűbb sikerélmények egyike, amikor látjuk, hogy az olvasási zavarral küzdő diákunk a tanulási problémával nem rendelkező diákkal együtt veszi át a sikeres bizonyítványt. És évekkel később, felnőttként is visszatérnek hozzánk csak úgy, beköszönni volt tanáraiknak, nevelőiknek.

- Milyen iskolát lát maga előtt a következő húsz évre, ami a pedagógusi munkájukat illeti? Várható valamilyen változás?

Iskolánk adottságaiból – tizenkét fős osztálytermek – természetes módon adódik jelenleg is a differenciált módszerrel való oktatás. Eddig a differenciálásnak arra az oldalára tettük a hangsúlyt, ami a lemaradók felzárkóztatását jelentette. A jövőben szeretnénk elindulni a tehetséggondozás irányába.

- Mi készteti arra, hogy az eddig sikeres koncepciót felváltsa egy új szemlélettel?

Nem szeretnénk felváltani az eddigit, tehát továbbra is marad a felzárkóztatás, az integrált oktatás-nevelés, de az utóbbi években olyan szép sikereket értek el a diákjaink több területen, hogy úgy éreztük, ezt a lényeges oktatási feladatot - mint a tehetséggondozás-, sem szabad szem elől tévesztenünk. Több diákunk sportol az MLTC illetve az Ikarus BSE keretei között, közülük volt, aki csapatban országos bajnoki címet ért el, mások különféle sportnapokon értek el korosztályos dobogós helyezéseket. Ezen kívül országos nyelvi versenyeken is szépen szerepeltünk, valamint a sakk diákolimpián is. Ezek a gyermekek felső tagozatos korukban kezdtek kitűnni a tehetségükkel – mi lett volna, ha már korábban „felfedezzük” őket?

- A tehetséggondozás területén milyen feladatokat lát a legfontosabbnak az iskolát, óvodát tekintve?

A tehetség azonosításához többféle módszer létezik, de véleményem szerint a megfigyelés a legjobb módszer hozzá. A tehetséget, vagy tehetség-ígéreteket észre kell venni. Ehhez nekünk, pedagógusoknak, a megfelelő szemléletet kell kialakítanunk magunkban. Tisztában kell lennünk a tehetség fogalmával, megjelenési formáival, problémáival is. A tehetséget ki kell bontakoztatni, és ehhez óriási szükség van a pedagógusok szakértelmére. A tehetséges gyermeket nem mindig könnyű megtalálni, de ha a környezeti ingereket gazdagítjuk, ha teret adunk a gyermekeknek a kreatív gondolkodáshoz, sokrétű cselekvéshez, akkor mobilizálhatjuk a gyermekekben rejlő tehetséget. Nagyon fontos feladata az iskolának, hogy a tehetséges gyermek azon oldalát is fejlesszük, ahol elmaradása van, hiszen ha egy területen kiemelkedő is a tehetsége, nem valószínű, hogy minden területen az. A sajátos nevelési igényű gyermekek tehetséges voltának felismeréséhez fontos a feléjük irányuló inkluzív, szeretetteljes attitűd, amivel a nehézségek mellett vagy mögött, felismerhetjük a tehetséget. Ez által a gyermek nem csupán a specifikus állapotából adódó hátrányokat élheti meg, hanem elindulhat egy olyan irányba, ahol a tehetsége kibontakoztatásával sikereket érhet el, élhet meg a jövőben…

Tanítsd (neveld) a gyermeked hozzá illő módon; s akkor még idős korában sem tér el tanításodtól.
(Biblia:Példabeszédek 22:6)

A Müller György Óvoda és Általános Iskola szeretettel várja mindazon érdeklődőket, akik barátságos, biztonságos és jó légkörű, családias, zöldövezeti környezetben szeretnék gyermekeiket taníttatni!

Nyílt napok: március 30. 8.45-11.20-ig és március 31. 8.45-11.20-ig
Cím: 1165 Budapest, Újszász u. 47.
Telefon: 407-9554
Weboldal: http://www.mullergyorgyiskola.hu/

 

 

 

 

Számítógép szerviz Budapesten házhoz megy, a XVI. kerületben ingyenes kiszállással

 

Ez is érdekelheti